Advertising

กลอนตามคำกำกับ (Tag): กลอนบอกรักแฟน

เดินร่วมทางไปด้วยกัน

ที่สุดของ “ความรัก” ไม่ใช่การแต่งงาน
แต่คือการ “เดินร่วมทาง” ไปด้วยกัน…

ลืมยาก : ไม่เคยลืม

ผู้หญิงอ่ะ “รัก” ใครแล้ว ลืมยาก ก็ถูก
แต่ผู้ชายอ่ะ ถ้ารักใครแล้ว “ไม่เคยลืม” !!

ความในใจที่อยากบอก

ฉันเขียน ค ว า ม ใ น ใ จ เอาไว้ในกระดาษ
เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจบอกเธอได้
ฉันแนบกระดาษใบนั้นไว้กับดอกไม้
ด อ ก ไ ม้ กั บ ค ว า ม ใ น ใ จ…เนื่องในวันวาเลนไทน์…มอบให้กัน

ปี ที่ แ ล้ ว ฉั น ก็ ทำ แ บ บ นี้
เตรียมดอกไม้และการ์ดบอกความรู้สึกที่มี…ข้อความสั้น-สั้น
ข้อความของปีที่แล้วกับปีนี้ก็เหมือน-เหมือนกัน
เป็นคำสามคำที่ฉัน…ไม่เคยใช้มันเพื่อบอกใคร

‘เคยรู้สึกไหมว่ามีสายตาคู่หนึ่งเฝ้ามองอย่างมีหวัง
เธอพูดอะไรก็สนใจฟัง…ไม่เดินหนีไปไหน
ตอนเห็นเธออยู่กับใครก็มีน้ำตา…แต่มักจะโกหกว่า ไ ม่ เ ป็ น อ ะ ไ ร
สิ่งเล็กน้อยที่เธอทำให้…สำหรับฉันมันยิ่งใหญ่เกินพรรณนา’

ฉันเขียนความในใจส่งมาให้เธออ่าน
เป็นความรู้สึกที่อยากบอกเธอมานาน แ ต่ ข า ด ค ว า ม ก ล้ า
หวังว่าเมื่ออ่านจบ…’ถึงเธอไม่อยากคบ…ก็คงไม่ทำตัวเฉยชา’
ฉันเขียนวกไปวนมา…เพียงเพื่อต้องการลงท้ายว่า ‘ ฉั น รั ก เ ธ อ ‘

(แต่งโดย นานะ กลอนชนะเลิศ ประกวดแต่งกลอน วันวาเลนไทน์ ปี 2556)

ร้อยรักผ่านบทกลอน

…ร้อยเรียงเรื่องราว…
ฝากไปกับดวงดาว….ให้เธอรับรู้
คิดถึงรู้ไหม…แม้ห่างไกลเกินเฝ้าดู
ทุกลมหายใจที่มีอยู่….อยากให้รับรู้..เป็นของเธอ

…ร้อยรักดวงใจ…
ฝากฟากฟ้าไกล….ให้เธอเสมอ
แม้ห่างสุดสายตา…ไม่อาจพบหรือว่า..ได้เจอ
ยังคงคิดถึงเสมอ…และมีเพียงแต่เธอในใจ

…ร้อยรักผ่านบทกลอน…
ฝากถ้อยคำมาอ้อนวอน…อย่าหวั่นไหว
ฟากฟ้ากั้นเราห่าง…ระยะทาง…อาจเหมือนไกล
เพียงร้อยรักผ่านดวงใจ….ก็เหมือนใกล้…ไม่ห่างกัน

ฌลา (กลอนประกวดเดือน ต.ค.2552)

ไปกินนมก่อนน้อง แล้วไอ้เรื่องที่พี่จะมองไม่มองน่ะที่หลัง

ไปกินนมก่อนน้อง
แล้วไอ้เรื่องที่พี่จะมองไม่มองน่ะที่หลัง
น้องอ่อนกว่าตั้งปี พี่ว่ามันห่างกันจัง
น้องอย่าเพิ่ง ตั้งความหวังอะไร
พี่เรียนเกินน้องมา 1 ชั้น
น้องก็ว่าไม่สำคัญ รักกันได้
โถ…อย่าดื้อซิจ๊ะคนดี พี่กำลังตัดสินใจ
ว่าจะไปรักผู้ใหญ่ หรือจะตกลงใจ
…..คอยชงนม…

Advertising