เว็บกลอนน่าสนใจ

รวมเว็บไซด์กลอนประเภทต่างๆน่าสนใจ

กลอนไทย รวบรวมกลอนเพราะๆ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว มีให้เลือกอ่านมากมายหลายหมวดหมู่

ชุมชนบ้านกลอนไทย(เว็บบอร์ด) เว็บบอร์ดชุมชนที่มีสมาชิกร่วมต่อกลอนมากที่สุดในไทยและมีการจัดประกวดกลอนทุกๆเดือน

กลอนส่งSMS รวบรวมข้อความหวานและกลอนน่ารักๆสำหรับส่งข้อความสั้นSMSโดยเฉพาะมีให้เลือกมากมายมากที่สุดในไทย

คำคมความคิด เว็บรวมคำคมให้แง่คิดต่างๆ เฉพาะที่น่าสนใจและควรนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดในไทย

กลอนธรรมะ เว็บรวมคำกลอนเกี่ยวกับธรรมะ

ประกวดแต่งกลอนทุกเดือน เว็บบอร์ดนี้มีการประกวดแต่งกลอนเป็นประจำทุกเดือน สามารถร่วมทดสอบความสามารถได้

ให้เพื่อนช่วยแต่งกลอนให้ เว็บสำหรับให้เพื่อนช่วยแต่งกลอนเนื่องในโอกาสต่างๆให้ มีผู้มีน้ำใจช่วยคุณมากมาย

ภาพตกแต่งกลอน เว็บรวมภาพตกแต่งกลอนสวยๆน่ารักๆเน้นใช้งานง่าย

 

 

วิธีการและความรู้ในการแต่งกลอนตามฉันทลักษณ์และกลอนประเภทต่างๆ

กลอนสุภาพ (กลอนแปด) อธิบายถึงวิธีการแต่งกลอนสุภาพประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทกลอน

โคลงสี่สุภาพ อธิบายถึงวิธีการแต่งโคลงสี่สุภาพประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

กาพย์ยานี อธิบายถึงวิธีการแต่งกาพย์ยานีประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

กาพย์ฉบัง อธิบายถึงวิธีการแต่งกาพย์ฉบังประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

อินทรวิเชียรฉันท์ อธิบายถึงวิธีการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

วิชชุมาลาฉันท์ อธิบายถึงวิธีการแต่งวิชชุมาลาฉันท์ประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

กาพย์สุรางคนางค์ อธิบายถึงวิธีการแต่งกาพย์สุรางคนางค์ประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

กลบท อธิบายถึงวิธีการแต่งกลบทประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

กลอักษร อธิบายถึงวิธีการแต่งกลอักษรประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

แคนโต้ อธิบายถึงวิธีการแต่งแคนโต้ประเภทต่างๆ และตัวอย่างบทประพันธ์

ต้องการเพิ่มเว็บไซด์ส่งข้อมูลได้ที่

ใส่ความเห็น