กลอนส่งsms

รวมกลอนสั้นๆ สำหรับส่ง SMS มีกลอนรักสั้นๆ ให้ส่งผ่าน SMS ทาง blackberry, Iphone, โทรศัพท์มือถือ มากมาย

แค่ความรู้สึกที่อ่อนไหว

แค่ความรู้สึกที่อ่อนไหว
มันเบ่งบานอยู่ในใจของเธอและฉัน
เฝ้าถนอมให้เติบโตขึ้นทุกวัน
ให้ป็นความผูกพันธ์ระหว่างใจ