….เมื่อฉันมองลึกลงไปในตาเธอ….
….สิ่งที่ได้พบเสมอนั้น คือ ความห่วงหา….
….เมื่อฉันอ่านแปลความหมายจากสายตา…..
….สิ่งที่ได้พบเสมอมา คือคำว่า -รักกัน-…..

….อย่าเก็บงำต่อไปเลยคนดี….
….ในเมื่อเธอก็มีความรู้สึกดี ๆ ให้กับฉัน….
….หากเวลาที่ชิดใกล้ เราต่างฝ่ายต่างผูกพัน….
….แล้วจะเก็บความไหวหวั่น จะซ่อนใจที่ให้กัน….
…………ไว้ทำไม……………