ส่งกลอนเข้าร่วม

กลอนที่ส่ง ต้องเป็นกลอนที่มีคุณภาพ ไม่มีคำหยาบ มีความยาวอย่างน้อย 1 บท เราจึงจะพิจารณานะคะ (เราคัดคุณภาพในระดับนึง)

ทุกบทกลอนทีส่ง หากผ่านการพิจารณา เราจะส่งเมล์แจ้งให้ทราบ และทางเว็บไซต์เราจะนำไปเผยแพร่ตามความเหมาะสม และจะลงชื่อผู้แต่งติดไปด้วยทุกครั้ง

ใส่ความเห็น