วันที่มีกันและกันอยากหยุดเวลา

วันที่มีเธออยู่
โลกดูงดงามกว่าความฝัน
วันที่มีกันและกัน
อยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนั้น..ตลอดไป

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป