แสนสำราญ บ้านนี้ ไม่มีเหงา
เพราะมีเจ้า เย้ายวน ครวญอักษร
ล้วนมากมิตร ชิดหวาน จารสุนทร
บรรเลงกลอน อ้อนล้อม ขับกล่อมใจ

มนต์กวี มีมาก ช่างหลากรส
เสกสะกด พจน์งาม ให้หวามไหว
ถึงเหนื่อยล้า คราเหงา สักเท่าใด
พักปล่อยใจ ใส่กลอน ถอนวิญญาณ

หลายสำนวน ครวญคร่ำ รำพันซึ้ง
ช่างตราตรึง ถึงทรวง สุดห้วงหวาน
บางเรื่องราว วาวเด่น เช่นนิทาน
ให้เบิกบาน สานศิลป์ จินตนา

บ้างล้ำบท รสธรรม นำดวงจิต
ได้ตรองคิด พิศทุกข์ สุขตัณหา
หลายคำกลอน สอนเสริม เติมปัญญา
ด้วยภาษา สุภาษิต มิตรสุนทร

อยู่บ้านนี้ ดีสุด ใจหยุดเหงา
เพราะมีเงา เจ้าพร่ำ ฉ่ำเคียงหมอน
ขอฝากทรวง ดวงหวาน แนบบ้านกลอน
ชมอักษร ผ่อนจิต ก่อนนิทรา

โดย ดุลย์ สิ้นละมุน ชนะเลิศประกวดกลอนเดือน ส.ค.55