กลัวโดนทิ้ง เลย “ระวัง”
กลัวการปิดบัง­ เลย “สงสัย”
กลัวเป็นคนเลว­ เลย “จริงใจ”
กลัวเค้าไปมีใค­ร เลย “สัญญา”..

กลัวโดนหลอก เลย “ไม่ไว้ใจ”
กลัวเค้าคิดมาก­ไป เลย “ไม่ถือสา”
กลัวเค้าอึดอัด­ เลย “ให้เวลา”
กลัวเสียใจเสีย­น้ำตา เลย “เห็นแก่ตัว”
(ศาลาพักใจ)