ทุกข้อความที่อ่านเจอ อยากบอกเธอว่าห่วงใย

ทุกข้อความที่ส่งไป
แอบส่งกำลังใจไปด้วยเสมอ
ทุกข้อความที่อ่านเจอ
อยากบอกเธอว่าห่วงใย

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป