ในวันที่หัวใจอ่อนแอ และอ่อนไหว
วันที่ไม่มีใคร คอยเคียงข้าง
วันที่ลมหายใจ เริ่มเลือนลาง
วันที่สิ่งต่าง-ต่าง เริ่มจางลง
เธอยังมีฉันคนนี้ ที่ยิ้มให้
ขอเธอสู้ ต่อไป อย่าท้อถอย
ความสำเร็จ อยู่ข้างหน้า ยังรอคอย
อุปสรรค อีกนับร้อย ให้ฝ่าฟัน
กำลังใจ ฉันให้เธอ นั้นมีค่า
ชุบหัวใจ เธอขึ้นมา ให้มีหวัง
เอาความท้อ ความเหนื่อย เป็นพลัง
จุดไฟฝัน ขึ้นมาใหม่ ในหัวใจ
ในวันที่เธอนั้น คิดท้อแท้
หรืออ่อนแอ สับสน กว่าวันไหน
หรือวันที่ เธอมองไป ไม่เห็นใคร
ยังมีฉันคน นี้ไงเคียงข้างเธอ