ได้รับข้อความของเธอ เลยละเมอส่งตอบไป

ได้รับข้อความของเธอ
เลยละเมอส่งตอบไป
ถึงแม้เราอยู่แสนไกล
ให้เธอหันหลังไป
จะเจอฉันไงคนดี

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป