กำแพงคือระยะทางที่ห่างไกล

คิดถึงคือความทุกข์
ความสุขคือได้อยู่ใกล้
กำแพงคือระยะทางที่ห่างไกล
แต่มิอาจกั้นหัวใจให้ห่างกัน

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป