ชอบนะชอบให้มีใครอยู่ใกล้ ๆ

ก็เคยคิดอยากให้มีคนคอยปลอบ
ชอบนะชอบให้มีใครอยู่ใกล้ ๆ
คิดนะคิดอยากให้เธอคอยปลอบใจ
คอยห่วงหา คอยห่วงใย ให้อาทร

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป