ไม่เคยที่จะละเลยความห่วงใย

ดวงตะวันจะลับฟ้า
ดวงดาราจะลับเลย
แต่ใจก็ไม่เคย
ที่จะละเลยความห่วงใย

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป