Happy Birthday นะคนดี
รู้ว่าวันนี้..เธอคงสุขสันต์
เพราะมีใครบางคน happy ด้วยกัน
พร้อมกับของขวัญที่เธอพอใจ..
ไม่ได้จะวุ่นวายกับเธอหรอก
แค่อยากบอกให้เธอรู้เอาไว้
จะวันเกิดวันนี้ – – หรือวันอื่นต่อๆ ไป
เธอยังมีความห่วงใย – – จากใครบางคน