มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดหายไปสักสลึง

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าให้ขาดหายไปสักสลึง
มีน้อยไปเป็นกรรมควรคำนึง
สามสลึงต้องอยู่ที่ศรีธัญญา

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป