ร้อยวจีเจิดจรัสประภัสสร รัอยคำพรเป็นมาลัยให้สุขศรี

ร้อยวจีเจิดจรัสประภัสสร
รัอยคำพรเป็นมาลัยให้สุขศรี
ร้อยคำรักมอบให้เจ้าคนดี
ที่ให้ยืมร้อยนี้พี่ขอบคุณ

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป