ผิดผู้อื่นมองเห็นดุจขุนเขา ผิดตัวเรามองเห็นดั่งเส้นขน

ผิดผู้อื่นมองเห็นดุจขุนเขา
ผิดตัวเรามองเห็นดั่งเส้นขน
ตดผู้อื่นว่าเหม็นสุดจะทน
ตดของตนว่าเหม็น ไม่เป็นไร

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป