มีเมียดี ก็เหมือนมีแม่
ถ้ามีเมียดี…แต่แก่
ก็เหมือนมีแม่ 2 คน