5ท. ในการจีบหญิง

5ท. ในการจีบหญิง
1.ทาบทาม
2.ทุ่มเท
3.ทิ่มแทง
4.ทำแท้ง
5.ทอดทิ้ง

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป