รูปหล่อไม่ต้อง
คารมไม่เกี่ยว
ขอแค่ทางเปลี่ยว
และกาเจี๊ยว 1 อัน..