ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
อำนวยชัยสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล
ปีฉลูเวียนบรรจบสบกมล
บันดาลดลเกษมศานต์สราญใจ

แม้นประสงค์สิ่งใดให้บรรลุ
โชติดั่งพลุทุกกิจประสิทธิ์ใส
นิรทุกข์คลาดแคล้วแผ้วเภทภัย
เกียรติก้องไกลพิสิฐนิจนิรันดร์

อายุมั่นขวัญยืนนับหมื่นปี
ประเสริฐศรีอุดมมิตรจิตสุขสันต์
พรไตรรัตน์บันดาลผ่านชีวัน
ชั่วกัปกัลป์เลิศพิพัฒน์สวัสดี

noinoinoi (klonthai)