คอมพลีเมนท์ใจเธอ
คงไม่เจอใจฉัน
งั้นลองอินเตอร์เซกชั่น
ใจฉันกับเธอไง

มันคงไม่เป็นเซตว่าง
วางเวงเวิ้งว้างใช่ไหม
งั้นลองยูเนี่ยนใจสองใจ
คงไม่เป็นอะไรนอกจากซับเซตของกันและกัน