ไม่มีเทียนวันเกิดเล่มบาง
ไม่มีเค้กของว่าง . .. มาให้
ที่ติดไม้ติดมือมาก็มีแต่หัวใจ
กับคำพูดง่าย ~ ง่าย . . . Happy Birthday นะคะ

(แป้งน้ำ klonthaiclub.com)