แก่งกระจาน ชื่อนี้ มีความหมาย
ความเป้นตาย ชายไทย ผู้กล้าหาญ
เสียสละ ชีพร่าง ทั้งวิญญาณ
ที่ทำงาน เพื่อชาติ ให้ยืนยง

ขอรำลึก ถึงท่าน ที่เสียสละ
ไม่ลดละ พยายาม ไม่ลดลง
ยังต่อสู้ อุปสรรค ที่ตั้งตรง
เป็นป่าดง คงไพร ให้คงเดิม