จะบอกว่าคิดถึง มันจะซึ้งเกินไปไหม
จะบอกว่ารักหมดใจ ก็คงหวานเกินไป ไม่ดี
ไม่รู้จะบอกยังไง ให้เธอเข้าใจฉันคนนี้กลอนกวน
คิดถึงก็ไม่ได้ รักหมดใจ ก็ไม่ดี
“เอาเป็นว่าทุกเวลา นาที รู้สึกดี ๆ ให้เธอ”