เกิดมา “ไม่หล่อ..ไม่รวย”
เลยเอาดีด้าน “สวย” แทนละกัน