สุดแผ่นดิน   สิ้นแผ่นฟ้า   มหาสมุทร
รักของแม่   มิสิ้นสุด    มหาศาล
สุดห้วงห้าว  อวกาศ     สิ้นจักรวาล
รักของแม่   เกินประมาณ  สุดพรรณนา
  
  อยู่ในครรภ์   ถึงวันคลอด   รอดเป็นคน
ตั้งแต่ต้น   จนเติบโต   โอ้แม่จ๋า
แม่มอบรัก   มอบชีวี    มอบวิญญา
บอกแม่จ๋า   ลูกตระหนัก  รักแม่แล้ว