ไม่ว่าง คือ ข้ออ้างของคนกำลัง ” หมดใจ”

คำว่า ” ไม่ว่าง ” คือ ” ข้ออ้าง”
ของคนกำลัง ” หมดใจ”
คำว่า ” ไม่เป็นไร”
คือ คนที่พูดกำลังเสียใจแต่ ” ซ่อนอาการ”

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป