เค้าบอกเนื้อคู่เรา เป็นคนต่างชาติ
…..เราอยู่ชาตินี้…..เค้าอยู่ชาติหน้า