เดินร่วมทางไปด้วยกัน

ที่สุดของ “ความรัก” ไม่ใช่การแต่งงาน
แต่คือการ “เดินร่วมทาง” ไปด้วยกัน…

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป