ความรักของเราเหมือนเส้นขนาน

ความรักของเราเหมือนเส้นขนาน
แม้จะไม่มีวันมาบรรจบกัน
แต่ก็จะเคียงคู่กันตลอดไป

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป