วัน.. พิเศษ หนึ่งวัน ในรอบปี                วัน.. ที่มี ดอกไม้ ในทุกบ้าน
แห่ง.. หนไหน รอยยิ้ม พริ้มชื่นบาน      แห่ง.. หนใด ใจสราญ สุขยินดี
ความ.. พิเศษ ไม่ได้อยู่ แค่เพียงวัน        ความ.. เป็นจริง วันนั้น สำคัญที่
รัก.. ที่มอบ ให้กันมา น่ายินดี                รัก.. ที่มี แต่จริงใจ ไม่เปลี่ยนแปร