คำว่า “เพื่อน” เขียนอย่างไร ความหมายย่อมเหมือนเดิม

ฤดูกาลผันผ่าน
อาจเปลี่ยนวันวานตามไปได้
แต่ตราบใดที่ภาษายังไม่เปลี่ยนไป
คำว่า “เพื่อน” เขียนอย่างไร
ความหมายย่อมเหมือนเดิม

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป