กับวันเวลาที่ผ่านมา ช่วยทำให้เรารู้ซึ้งว่า “เพื่อน” มีค่าแค่ไหน

กับวันเวลาที่ผ่านมา
ช่วยทำให้เรารู้ซึ้งว่า “เพื่อน” มีค่าแค่ไหน
แม้วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป
แต่ความรู้สึกดี-ดีในใจ จะคงอยู่ตลอดไป ไม่มีลืม

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป