ถึงจะจนพี่ก็จนอย่างมีเกียรติ

ถึงจะจนพี่ก็จนอย่างมีเกียรติ
ถึงจะเครียดพี่ก็เครียดอย่างมีหวัง
ถึงจะหลงพี่ก็หลงอย่างมีพลัง
ถึงจะพังพี่ก็พังอย่างมีฟอร์ม

Advertising


กดปุ่มด้านล่างเพื่ออ่านกลอนหน้าถัดไป