นั่งเรียนนั่งนึกถึงเธอ
นั่งเรียนนั่งเพ้อละเมอหา
นั่งเรียนนั่งฝันทุกเวลา
ทั้งโรงเรียน ตูเป็นบ้า อยู่คนเดียว