โอ้ดวงใจพี่โทรไปใยไม่รับ
ฤาจะดับความหวังพี่นี้ไฉน
คนเฝ้ารอเสียงสวรรค์ไหวหวั่นใจ
ครั้งต่อไปไม่รับสายตายแน่มรึง