ไม้เรียว…สีเขียว
คิดจะเอามาปราบเด็กเซี้ยว ช่างน่าขำ
คิดเหรอว่าก้านแค่นี้ จะทำให้หลาบจำ
ประเมิณค่าความกำยำก้นกรูน้อยไป