ทำคืนนี้ให้ดีที่สุด
และอย่าหยุด ถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด