ประนมกร กราบไหว้ พระไตรรัตน์
พรพิพัฒน์ วัฒน์เจิด เลิศสนอง
หมายสิ่งสม ภิรมย์ใด ได้ดั่งปอง
เทพไท้ป้อง ผองภัย ไร้แผ้วพาน
เว้าวอนวัน วัยวน ดลสุขมอบ
ก่อเกิดกอบ เกียรติก้อง ซ้องประสาน
ยิ่งยืนยศ ย่ำย่าง ทางกิจการ
นันทน์เนานาน นาทน้อม ห้อมแห่เทอญ