โสด,,โคตรหล่อ,,ฐานะทางบ้านดีพอ,,หน้าอย่าม่อ,
,ท่ออย่าตัน,,เวลาคันต้องมา,,อย่าว่าเวลาเที่ยว,
,แต่งตัวเปรี้ยวก็ห้ามบ่น,,ต้องทนเวลาด่า,,อย่ามาช้าเวลานัด,
,อย่าขัดเวลาหิว,,ต้องชิวๆกับเพื่อนพ้อง,,อย่าเรียกร้องสิทธิ์เป็นแฟน,
,อย่าควงแขนให้ใครเห็น,,ต้องชัดเจนเวลาถาม,,และห้ามตามเวลาไปกับคนอื่น!