คนจะสวย สวยที่ใจ ใช่ใบหน้า
คนจะงาม งามที่ใจ ใช่ท่อนแขน
คนจะรัก รักที่ใจ ใช่นมแบน
ใหญ่ที่แขน ล่ำที่ขา อย่ากังวล