ทำไมต้อง “ทนเค้า”
ทำไมต้อง “ทนเหงา”
ทำไมต้อง “ทนเศร้า”
เพราะว่าเค้า “เอาทน”