ตั้ง Status “โสด”ไม่ได้เรียกร้องความสนใจจากใคร…
แต่มีไว้เพื่อ “สะกิดใจ”ใครบางคน…