คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
คัฟ C ซบลำบาก อึดอัดมากแต่รับได้ …