ผู้หญิงบางคนเหมือนตู้เย็น ที่ขนาดใหญ่ขึ้นๆ ทุกๆปี
อยากให้ผู้หญิงเหมือนทีวี มีแต่จอใหญ่ขึ้น แต่ขนาดที่บางลง