ไม่มีอะไรที่ทำลาย “ความรัก” ของเราได้
นอกจากความตาย, และผู้ชายที่หล่อกว่า