คนเล่น ก็มีแล้ว , สนาม ก็มีแล้ว .. ลูกบาส ก็มีแล้ว , แต่ยัง หาคน “เป็นห่วง” ไม่ได้สักที…