อาหมวยในวันนี้ คืออาซิ้มในวันหน้า และคืออาม่าในอนาคต